Fabrika yangınları yüzde 35
oranında artış gösterdi